onsdag den 27. juni 2012

Dit, mit eller vores?


En af de helt store fordele ved Web 2.0 i undervisningssammenhæng er for mig at se den lethed hvormed eleverne kan arbejde sammen om opgaver, og lære sammen i processen. Dels er det uendeligt nemmere at dele filer med hinanden, sende links til materialer osv, men der er også oplagte muligheder for konkret at lave et produkt, hvortil flere bidrager, enten ved at arbejde samtidigt med noget eller ved at bygge videre individuelt på det fælles produkt.

   Som lærer har det oven i købet den fordel, at du let kan orientere dig i elevernes proces, give feedback på det de har lavet, og endda løbende følge med i hvem der har bidraget med hvad, samt om der overhovedet foregår noget.

   Det betyder selvfølgelig, at man kan opleve at ens rolle som underviser forandres - på godt og ondt - men der er heldigvis så mange redskaber at vælge imellem, at man formentligt kan finde et eller to der umiddelbart passer til ens facon og temperament.

Min næste serie af blogindlæg vil handle om netop dette samarbejde - mellem eleverne indbyrdes, mellem elever og lærere og mellem lærere.

At skrive sammen
Den enkleste form for samarbejde er formentligt at skrive sammen i et fælles dokument.

Der findes flere værktøjer til dette, og jeg vil i første omgang blot nævne to. Den overordnede forskel består i, hvor meget forarbejde man vil lave i form af mail-konto oprettelse, indstillinger osv, og det hænger igen sammen med om man vil arbejde med en fælles virtuel platform til deling af materiale mm, eller om man synes at det er rigeligt fint at have en linksamling i feks Lectio.

Uanset hvilken løsning man vælger er der nogle grundlæggende forskelle på at arbejde i et web-baseret tekstbehandlingsprogram og feks Word.

1.    Dokumentet ligger 'i skyen' og ikke på din personlige computer. Det betyder at du som udgangspunkt er nødt til at have netadgang for at kunne oprette og arbejde i dokumentet. Det betyder omvendt også, at du kan tilgå dokumentet fra en hvilken som helst computer, samt at dokumentet altid vil fremstå som du sidst forlod det. Der er altså ikke noget med version 1,2,3 osv.

2.    Dit dokument ændrer sig i takt med at du arbejder, og det er ikke sådan at dokumentet først er ændret, når du har trykket 'gem'. Det betyder ændringer i forhold til konceptet 'original', men omvendt også, at dine ændringer ikke går tabt, hvis du glemmer dette lille gemme-trin. Det betyder også, at i det øjeblik du give andre rettigheder til at arbejde i dit dokument, kan de ændre det oprindelige dokument, og hvis man ikke ønsker det, skal man huske at ændre i indstillingerne.

3.    Alt det ovenstående kan selvfølgelig modificeres: det er muligt at arbejde med 'originaler', og du kan arbejde off-line, men mere om det senere.


Lad mig starte med det simpleste - men også mest primitive -  værktøj uden de store muligheder for lay-out lækkerier osv.

Hvis dit formål er at eleverne arbejder i et fælles dokument, som I bagefter kan vende tilbage til, er typewith.me et fint værktøj. Det kræver blot at du går ind på hjemmesiden, opretter et dokument og formidler linket til eleverne. Dette gøres let og enkelt ved at copyright-paste dokumentets URL-adresse ind i feks Lectio.

Når eleverne går ind i dokumentet kan du bede dem skrive deres navne eller gruppenumre, så du kan se hvem der har skrevet hvad. Det er også muligt at de enkelte brugere skriver med forskellige farver, så man let og hurtigt kan overskue hvad - og hvor meget - de enkelte yder.

Vær opmærksom på at alle med linket kan skrive og ændre, og dermed også slette!

Hvornår kan du bruge  typewith.me?
Jeg synes personligt  typewith.me fungerer godt, hvis forskellige grupper arbejder med hver sin opgave til at belyse en opgave fra flere sider. Det er tydeligt for eleverne og dig  hvem der laver hvad, og de kommer ikke til at sidde og skrive det samme.

Alternativt kan man også lade hver gruppe have sit eget dokument, hvor de hver især besvarer samme opgaver. Denne løsning er fin til situationer hvor der er behov for at sammenligne forskellige elevers svar, men kræver så at man zapper rundt mellem dokumenterne.

Jeg har feks brugt typewith.me til at:

  Lave personkarakteristikker
  Udarbejde gloselister
  Finde eksempler på et bestemt fænomen i en tekst
  Finde og sammenfatte konkrete oplysninger om et emne

Hvis du har gode ideer til anvendelse af  typewith.me, eller kender andre lignende værktøjer, så skriv en kommentar eller en mail, så udvider jeg listen.

Hvis du vil se en instruks i hvordan du opretter typewith.me, kan du kigge på videoen nedenfor. Der bliver forklaret meget pædagogisk på engelsk.Næste indlæg: Google Docs

0 kommentarer:

Tilføj en kommentar