onsdag den 26. september 2012

Kunne jeg ikke lige så godt have gjort det her uden computer?

Det sker for mig - og måske også for dig: efter min forberedelse eller efter et undervisningsmodul tænker jeg at det jeg fik planlagt egentlig ligeså godt kunne være gjort uden computer, eller i værste fald - eleverne brugte deres computere til alt muligt andet end den faglige opgave.

Hvorfor?
For mig ligger svaret altid netop hos mig selv: jeg er et produkt af alle de år jeg har undervist uden computere i klasselokalet, og det er ikke altid naturligt for mig at tænke den ind. Jeg har mine rutiner og praksisser, og de er ikke nemme at ændre.

Hvordan kan man løse det problem?
For det første er det ikke altid computeren skal bruges! Hvis den ikke skal bruges, så bed eleverne lukke den.
Lav aktiviteter hvor fokus er rettet mod tavlen, mod dig som lærer, mod de andre elever. Er der behov for noter til aktiviteten, så tænk dem ind alternativt:

  • bed én elev tage noter i dag
  • lad en mobil gå rundt og optag og upload diskussionen, så eleverne kan genhøre det der blev sagt
  • brug fem-ti minutter i slutningen af timen på at samle op og skrive noter
  • lad eleverne opsummere timens væsentligste pointer som lektie til næste gang
  • osv
For det andet, så vær bevidst om at tilrettelægge dine arbejdsopgaver sådan at eleverne skal bruge computeren fagligt. Dvs, sørg for at de producerer noget. Det kan selvfølgelig helt basalt være noter, men det kan jo også være et slide med de væsentligste pointer, en film, en lydoptagelse, en faglig kommentar på en blog osv.

Når eleverne arbejder i grupper, så lav et produktkrav, som de skal stå til ansvar for bagefter overfor dig, og de andre elever - igen kan det være alt fra et dokument til en podcast.

For det tredie, så accepter at en del af det eleverne arbejder med på computeren ikke er fag-fagligt, men snarere alment dannende og studieforberedende. Lær dem at anvende computeren som værktøj. Og lær selv gennem de værktøjer, smarte fif og genveje dine elever har kendskab til.

0 kommentarer:

Tilføj en kommentar